VZN PSK č. 97/2022

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 97/2022

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 97/2022 o financovaní jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 97/2022 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 12. decembra 2022 na svojom  3. zasadnutí uznesením č. 12/2022.

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 5. 12. 2023