VZN PSK č. 96/2022

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 96/2022

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 96/2022, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Kračúnovce 277, Giraltovce ako súčasť Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov

VZN PSK č. 96/2022 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 17. októbra 2022 na svojom  40. zasadnutí uznesením č. 1060/2022.

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 5. 12. 2023