VZN PSK č. 95/2022

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 95/2022

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 95/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 78/2019 v platnom znení o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 95/2022 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 13.júna 2022 na svojom  38. zasadnutí uznesením č. 976/2022.

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 5. 12. 2023