VZN PSK č. 93/2022

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 93/2022

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 93/2022, o financovaní jazykových škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 93/2022 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 4. apríla 2022 na svojom  35. zasadnutí uznesením č. 932/2022.

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 5. 12. 2023