VZN PSK č. 92/2021

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 92/2021

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 92/2021, o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 78/2019 v znení VZN PSK č. 85/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

VZN PSK č. 92/2021 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 6. decembra 2021 na svojom  31. zasadnutí uznesením č. 855/2021.

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 5. 12. 2023