VZN PSK č. 91/2021

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 91/2021

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 91/2021, o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby

VZN PSK č. 90/2021 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 6. decembra 2021 na svojom  31. zasadnutí uznesením č. 853/2021.

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 5. 12. 2023