VZN PSK č. 103/2023

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 103/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 103/2023, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Dlhé hony 5766/16, Poprad ako súčasť Strednej športovej školy, Dlhé hony 5766/16, Poprad a Školský internát, Dlhé hony 5766/16, Poprad ako súčasť Strednej športovej školy, Dlhé hony 5766/16, Poprad

VZN PSK č. 103/2023 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 11. decembra 2023 na svojom  10. zasadnutí Uznesením ZPSK č. 278/2023.

Publikované: 20. 12. 2023

Aktualizované: 20. 12. 2023