VZN PSK č. 100/2023

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 100/2023

Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 100/2023, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Komenského 1436/3, Humenné ako súčasť Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné

VZN PSK č. 100/2023 bolo schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 13. februára 2023 na svojom  4. zasadnutí Uznesením ZPSK č. 42/2023.

Publikované: 16. 5. 2023

Aktualizované: 5. 12. 2023