Výzvy Zastupiteľstva PSK

Výzvy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

Na stiahnutie – Logo pre účely prezentácie kraja v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácií

Výzva poslancov PSK 2024

Výzva poslancov PSK 2023

Výzva poslancov PSK 2022

Výzva Mikroprogram PSK 2021

Výzva Mikroprogram PSK 2020

Výzva PSK na rok 2019

Výzva PSK na rok 2018

Výzva PSK na rok 2017

Výzva PSK na rok 2016

boli vyhlásené 2 výzvy v rámci dotačnej schémy na rok 2016:

Výzva PSK na rok  2015

bola vyhlásená výzva v rámci dotačnej schémy na rok 2015 – Výzva Zastupiteľstva PSK (termín ukončenia podania žiadosti – 25. 09. 2015)

Výzva PSK na rok 2014

boli vyhlásené výzvy v rámci dotačnej schémy na rok 2014 – Výzva Zastupiteľstva PSK (termín ukončenia podania žiadosti – 13. 05. 2014), formát PDF vyhodnotenie výzvy (PDF, 88 kB)

Výzva PSK na rok 2013

neboli vyhlásené výzvy Zastupiteľstva PSK.

Výzva PSK na rok 2012

boli vyhlásené výzvy v rámci dotačnej schémy na rok 2012 – Výzva Zastupiteľstva PSK (výzva bola ukončená 30. 03. 2012), formát PDF vyhodnotenie výzvy (ZIP, 255 kB)

Výzva PSK na rok  2010 – 2011

Prešovský samosprávny kraj nevypísal žiadne grantové schémy na poskytovanie dotácií v zmysle VZN č. 15/2008, a to z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie.

Výzva PSK na rok 2009

boli vyhlásené výzvy v rámci dotačnej schémy na rok 2009.

Výzvy 2004 – 2008

Od roku 2004 (do roku 2008) boli boli vyhlasované výzvy a následne poskytované dotácie v rámci NEFO fondu.

Publikované: 10. 6. 2022

Aktualizované: 9. 2. 2024