Vzdanie sa kandidatúry

Kandidáti, ktorí sa vzdali kandidatúry

Kandidáti pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja, ktorí sa vzdali kandidatúry

V súlade s § 147 v spojení s § 142 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vzdali kandidatúry pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja kandidát pod poradovým číslom

  • 3. Ľubomír Goliaš, 45 r., stavebný majster, Torysa, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť a
  •  8. Jozef Mihalčin, Ing., 63 r., podnikateľ, Vranov nad Topľou, SRDCE- SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDOTA – strana vlastencov

Údaje o kandidátoch, ktorí sa vzdali kandidatúry zostávajú na hlasovacom lístku , ale pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada.

Archív

Publikované: 27. 10. 2022

Aktualizované: 24. 1. 2024