Volebné obvody 2022 v PSK

Volebné obvody, počty poslancov, Volebná komisia a obvodné volebné komisie Prešovského samosprávneho kraja

Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov, aký sa má v nich voliť, o sídle Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja a o sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v roku 2022:

ZMENA  sídla volebnej komisie v okrese MEDZILABORCE

Z dôvodu  poruchy na technologickom zariadení v budove Strednej odbornej  školy A. Warhola, Duchnovičova  506, Medzilaborce  sa mení sídlo Obvodnej volebnej komisie pre volebný obvod 05 Okres Medzilaborce na:

Spojená škola, Mierová 296/15, Medzilaborce

Uznesením č. 972 zo dňa 13. júna 2022 Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 134 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  určilo počet poslancov podľa jednotlivých volebných obvodov, sídla volebných komisií a sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja nasledovne:

Poslancov spolu: 65

Sídlo Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Volebný obvodSídlo obvodnej volebnej komisie (ObVK)Počet poslancov volených vo volebnom obvode
VO č. 1 Okres BardejovOkresný úrad Bardejov, Dlhý rad 16, Bardejov6
VO č. 2 Okres HumennéOkresný úrad Humenné, Kukorelliho 1492/1, Humenné5
VO č. 3 Okres KežmarokOkresný úrad Kežmarok, Dr. Alexandra 61, Kežmarok6
VO č. 4 Okres LevočaStredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča3
VO č. 5 Okres Medzilaborce

ZMENA Z dôvodu  poruchy na technologickom zariadení v budove Strednej odbornej  školy A. Warhola, Duchnovičova  506, Medzilaborce  sa mení sídlo Obvodnej volebnej komisie pre volebný obvod 05 Okres Medzilaborce na:Spojená škola, Mierová 296/15, Medzilaborce

1
VO č. 6 Okres PopradOkresný úrad Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad8
VO č. 7 Okres PrešovOkresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov13
VO č. 8 Okres SabinovOkresný úrad Sabinov, Nám. Slobody 85, Sabinov5
VO č. 9 Okres SninaStredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina3
VO č. 10 Okres Stará ĽubovňaOkresný úrad Stará Ľubovňa, Nám. Gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa4
VO č. 11 Okres StropkovOkresný úrad Stropkov, Hlavná 71/40, Stropkov2
VO č. 12 Okres SvidníkOkresný úrad Svidník, Sov. Hrdinov 102, Svidník3
VO č. 13 Okres Vranov nad TopľouOkresný úrad Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou6


Zoznam obcí podľa volebných obvodov pre voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v roku 2022

Publikované: 18. 10. 2022

Aktualizované: 25. 1. 2024