Volebná komisia samosprávneho kraja

Volebná komisia samosprávneho kraja (VKSK) 2022

Informácie o činnosti Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja poskytuje predseda volebnej komisie samosprávneho kraja.

Predseda volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja

Ing. Richard Jánoš

mobil: 0905 277 546, e-mail: janos@artsfashion.de

Výsledky volieb

Informácie Volebnej komisie samosprávneho kraja

Zasadania Volebnej komisie samosprávneho kraja 

Publikované: 3. 11. 2022

Aktualizované: 25. 1. 2024