Zásady odmeňovania

Zásady odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov

V súlade s ustanovením § 11 ods.2 písm. m) a n) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov sa vydávajú tieto Zásady odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov,  ktoré boli schválené na 2. zasadnutí Zastupiteľstva PSK 29. 1. 2018, prijatím uznesenia č. 4/2018 (PDF 27 kB)  a nadobudli platnosť dňom podpisu a  účinnosť 1. 2. 2018.

Archív

Od 1. 2. 2018 boli zrušené Zásady odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov schválené uznesením Zastupiteľstva PSK č. 177/2007 zo 6. februára 2007 v znení dodatkov č. 1 až 3. 

Publikované: 24. 1. 2024

Aktualizované: 24. 1. 2024