Rok 2022

Oznámenia o majetkových priznaniach predsedu a poslancov PSK za rok 2022

Poslanci Zastupiteľstva PSK 

Predseda PSK – Milan Majerský

Publikované: 24. 1. 2024

Aktualizované: 24. 1. 2024