Rok 2019

Oznámenia o majetkových priznaniach predsedu a poslancov PSK za rok 2019

Predseda PSK – Milan Majerský

Publikované: 24. 1. 2024

Aktualizované: 24. 1. 2024