Rok 2018

Oznámenie o majetkových priznaniach predsedu a poslancov PSK za rok 2018

Predseda PSK

Publikované: 24. 1. 2024

Aktualizované: 24. 1. 2024