Komisia správy majetku pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie správy majetku pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: PhDr. Vladimír Ledecký starosta(at)vmnet.sk
Podpredseda: MUDr. Pavol Slovík slovkpa(at)gmail.com
Sekretár: Ing. Štefan Matejčík stefan.matejcik(at)vucpo.sk 
Členovia – poslanci: Ing. Miroslav Čekan poliklisabi(at)stonline.com
  MUDr. Juraj Kuročka juraj.ku(at)ke.telecom.sk
  Ing. Anton Gašpár starosta(at)obeczahradne.sk
  Ing. Milan Baran baranmilan4(at)gmail.com
Členovia – neposlanci: Mgr.Jozef Bednár jozef.bednar1(at)post sk ; jozef bednar(at)spp-distribucia.sk
  JUDr. Stanislav Ižarik  stano1940(at)gmail.com  
  Ing.Peter Makara  makarapeter(at)email.cz
  Štefan Rusňák smersd(at)zoznam.sk  

 

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť „(at)“ znakom „@“.

Publikované: 6. 2. 2018

Aktualizované: 27. 1. 2023