Komisia sociálna pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie sociálnej pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: Ing. Andrea Turčanová turcanova.andrea(at)gmail.com
Podpredseda: JUDr. Anna Aftanasová anna.aftanasova(at)upsvar.sk
Sekretár: PhDr. Margita Poptrajanovski  margita.poptrajanovski(at)vucpo.sk 
Členovia – poslanci: MUDr. Peter Obrimčák primator(at)stropkov.sk
  Jozef Fedorko pakostov24(at)gmail.com
  Ing. Ľubomír Lukič lukic.lubomir(at)gmail.com
  MVDr. Ján Ferko mvdrferkojan(at)centrum.sk 
  MUDr. Martin Jakubov spend(at)post.sk
Členovia – neposlanci: Ing. Štefan Szidor stefan.szidor(at)gmail.com 
  Mgr. Alfonz Veselý  prednosta(at)sp.vs.sk 
  PaedDr. Jozef Baslár baslarjozef(at)gmail.com
 

 

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť „(at)“ znakom „@“.

Publikované: 6. 2. 2018

Aktualizované: 27. 1. 2023