Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: Pavol Ceľuch starosta(at)sverzov.sk
Podpredseda: Ing. Eduard Vokál eduard.vokal(at)presov.sk
Sekretár: PhDr. Gabriela Petrová, PhD. gabriela.petrova(at)vucpo.sk
Členovia – poslanci: PhDr. Ivan Hopta, CSc. nesúhlasí so zverejnením údajov
  MUDr. Patrik Mihaľ mihalpato(at)pobox.sk
  Mgr. Peter Krajňák peterkraj(at)centrum.sk
  Ing. Stanislav Kahanec stanislav.kahanec(at)gmail.com
  JUDr. Štefan Bieľak primator(at)spisskabela.sk

 

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

Publikované: 3. 3. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023