Komisia mandátová pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie mandátnej pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: JUDr. Pavel Hagyari pavel.hagyari(at)gmail.com 
Podpredseda: Mgr. Michal Lukša, MBA michal(at)luksa.sk
Sekretár:    
Členovia – poslanci: Michal Sýkora sykora(at)strba.sk
  PhDr. Vladimír Ledecký starosta(at)vmnet.sk
  Ing. Milan Baran baranmilan4(at)gmail.com

V zmysle § 20 zákona 302/2001 o samosprávnych krajoch môže byť členom mandátovej komisie iba poslanec.  

 

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť "(at)" znakom "@".

Táto komisia zasadá len vo výnimočných  prípadoch.

Publikované: 3. 3. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023