Komisia kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie kultúry a národnostných menšín pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: Mgr. Emil Chlapeček echlapecek(at)gmail.com
Podpredseda: Mgr. Alena Madzinová madzinova(at)gmail.com
Sekretár: Mgr. Veronika Fitzeková veronika.fitzekova(at)vucpo.sk
Členovia – poslanci: Mgr. Miloslav Repaský miloslav.repasky(at)gmail.com
  Ing. Ján Ragan primator(at)vranov.sk
  Mgr. Peter Krajňák peterkraj(at)centrum.sk
  PhDr. Ján Vook cvcgir(at)centrum.sk
Členovia – neposlanci: Ing. Slavomír Majerčák  slavmaj(at)post.sk 
  PhDr. Dušan Drančak  dudran(at)centrum.sk 
  Mgr. Miroslav Kerekanič  kerekanic(at)centrum.sk 
  Ing. Juraj Jedinák  obeckamienka(at)sinet.sk 
  Ing. Marcel Tribus  marcel.tribus(at)psd.sk 

 

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť „(at)“ znakom „@“.

Publikované: 12. 2. 2018

Aktualizované: 27. 1. 2023