Komisia finančná pri Zastupiteľstve PSK

Zloženie Komisie finančnej pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: Ing. Peter Molčan molcan(at)sabinov.sk
Podpredseda: MUDr. Boris Hanuščak hanuscak(at)bardejov.sk
Sekretár: Ing. Mária Holíková, PhD. maria.holikova(at)vucpo.sk
Členovia – poslanci:
Mgr. Nadežda Sirková obecubla(at)lekosonline.sk
  Ing. Jozef Janiga janiga(at)hzs.sk
  Ing. Stanislav Kahanec stanislav.kahanec(at)gmail.com
  Ing. Štefan Kužma stefankuzma(at)gmail.com
  Ing. Jozef Kandráč mosupo(at)gmail.com
Členovia – neposlanci: Mgr. Juraj Hurný juraj(at)hurny.sk
  Ing. Juraj Hudáč juraj.hudac(at)socpoist.sk
  Ing. Mária Cingeľová  prednosta(at)vt.vs.sk 
  Ing. Alexander Šoth alexander.soth(at)centrum.sk

 

Poznámka: Pre správne odoslanie elektronickej pošty je potrebné v e-mailovej adrese nahradiť „(at)“ znakom „@“.

 

Publikované: 6. 2. 2018

Aktualizované: 27. 1. 2023