Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu VÚC

Prostredníctvom služby je možné podať elektronické pripomienky k návrhu záverečného účtu Prešovského samosprávneho kraja v pripomienkovom konaní.

Publikované materiály na pripomienkovanie

30.4.2024 Materiál na pripomienkovanie – Návrh Záverečného účtu PSK za rok 2023 (uzávierka pripomienok 15. 5. 2024)

Načítavanie obsahu…

 

Publikované: 15. 4. 2021

Aktualizované: 2. 5. 2024