SPŠ technická, Bardejov - automobil

Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov (automobil Škoda)

Číslo

1/2021/OE

Správca

Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov

tel. kontakt: 054/47 22 450, Ing. Jaroslav Bujda, riaditeľ
mail: sekretariat@sps-bj.vucpo.sk

Ponúkaný prebytočný majetok

Ponúkaný prebytočný majetok
P. č. Názov hnuteľného majetku Inv. číslo Rok obstarania Obstarávacia cena v EUR Zostatková cena v EUR Poznámka
1. Škoda Felicia EEF 613 6 444 1 1998 8 527,52 0,00  


Zasielanie žiadostí

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor školstva
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Publikované: 23. 1. 2023

Aktualizované: 27. 1. 2023