SOŠ obchodu a služieb, Humenné - vysokozdvižný vozík

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné (vysokozdvižný vozík)

Číslo

1/2022/OE

Správca

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné

tel. kontakt: 057/775 26 97, RNDr. oľga Skysľáková, riaditeľka
mail: sousluhe@nextra.sk

Ponuka

Ponúkaný prebytočný majetok
P. č. Názov hnuteľného majetku Inv. číslo Rok obstarania Obstarávacia cena v EUR Zostatková cena v EUR Poznámka
1. Vysokozdvižný vozík ZETOR 7201,56 6 1366 1990 4 903,77 0,00  

Zasielanie žiadostí

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor školstva
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Publikované: 28. 11. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023