SOŠ elektrotechnická, Stropkov

Číslo

1/2020/OE

Správca

Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov

tel. kontakt: 054/742 2474, Ing. Peter Kuľbaga, riaditeľ
mail: riaditel@soselektro-sp.vucpo.sk

 

Ponúkaný prebytočný majetok
P. č. Názov hnuteľného majetku Inv. číslo Rok obstarania Obstarávacia cena v EUR Zostatková cena v EUR Poznámka

1.

Príves – obytný – maringotka 8992 1996 3598,09 0,00 nemobilná maringotka

 

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor školstva
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Publikované: 28. 11. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023