Popis pre prevody prebytočného majetku

Ponuky sú určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a sú aktuálne 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na webovom sídle PSK. 
V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky (z archívu ponúk), informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

Žiadosti o prevod správy

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Publikované: 10. 1. 2024

Aktualizované: 10. 1. 2024