Divadlo Jonáša Záborského, Prešov

Číslo

1/2019/OK

Správca

Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov č. 6, 081 61 Prešov

tel. kontakt: 051/77 75 763, Ing. Sedlačko, námestník pre útvar ekonomiky

Ponúkaný prebytočný majetok
P. č. Názov hnuteľného majetku Inv. číslo Rok obstarania Obstarávacia cena v EUR Zostatková cena v EUR Poznámka

1.

Magnetofón A 810 STUDER HM 235 1989 4 097,79 0,00  
2.

Magnetofón A 810 STUDER

HM 236 1989 4 097,79 0,00  
3. Magnetofón A 820 MCH STUDER HM 230 1989

24 895,44

 0,00 

 

 

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor kultúry
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Publikované: 28. 11. 2022

Aktualizované: 27. 1. 2023