Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty týkajúce sa IROP

Finálna verzia dokumentu RIUS PSK 2014 – 2020

Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského samosprávneho kraja 2014 – 2020

Názov dokumentuFormátDátum aktualizácie
Formát PDF Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 – 2020 (hlavný dokument –  1.7 / 28. 11. 2016)PDF (3,17 MB) 1. 3. 2017
Formát PDF PRÍLOHA č. 1 – Zoznam členov RP a zástupcov členov RP za Prešovský krajPDF (62,76 kB)6. 2. 2018
Formát PDF PRÍLOHA č. 2  – Zoznam a zloženie odborných poradných skupín a zoznam členov koordinačnej skupinyPDF (72,46 kB)12. 8. 2016
Formát PDF PRÍLOHA č. 3 – Memorandum o spolupráci medzi PSK a mestom PrešovPDF (133,9 kB)12. 8. 2016
Formát PDF PRÍLOHA č. 4 – Synergia a komplementarita navrhovaných projektových zámerov RIÚS PSK a IÚS MFO PrešovPDF (248 kB)12. 8. 2016
Formát PDF PRÍLOHA č. 5 – Zoznam všetkých použitých a spracovaných koncepčných a strategických dokumentov na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni na území MFO mesta PrešovPDF (62,44 kB)12. 8. 2016
Formát PDF PRÍLOHA č. 6 –  Definovanie a zdôvodnenie Investičnej územnej jednotky (IÚJ) a kritériá hodnotenia účinnosti intervencií pre jednotlivé špecifické ciele prioritnej osiPDF (328,61 kB)12. 8. 2016
Formát PDF PRÍLOHA č. 7 –  Indikatívny zoznam projektových zámerov IROPPDF (195,75 kB)1. 3. 2017
Formát PDF PRÍLOHA č. 8 – Príloha č.8: Návrhy projektových zámerov pripravované implementačnou jednotkou ELENA PSK na zníženie energetickej náročnosti budov v rámci OP Kvalita životného prostrediaPDF (73 kB)12. 8. 2016
Formát ZIP KOMPLET –  Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 – 2020 (hlavný dokument a všetky prílohy spolu)ZIP (4,02 MB)1. 3. 2017


SEA – RIUS 

Názov dokumentuFormátDátum aktualizácie
Formát PDF ZÁVEREČNÉ STANOVISKO z posúdenia strategického dokumentu – Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 – 2020PDF (331 kB) 
Formát PDF ODBORNÝ POSUDOK k strategickému dokumentu – Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 – 2020PDF (1,4 MB) 
Formát PDF SPRÁVA o hodnotení strategického dokumentu – Regionálna integrovaná územná stratégia Prešovského kraja na roky 2014 – 2020 – verejné prerokovanie pripomienok k predloženému materiálu (14. 1. 2016)PDF (1,33 MB) 
Formát PDF ZÁPISNICA z verejného prerokovania pripomienok Správy o hodnotení strategického dokumentuPDF (42 kB) 
Formát PDF ROZSAH hodnotenia strategického dokumentu RIUS PSK na roky 2014 – 2020 – rozhodnutie OÚ ŽP v Prešove o posudzovaní vplyvov na životné prostrediePDF (467 kB) 
Formát PDF OZNÁMENIE o strategickom dokumente RIUS 2014 -2020 PDF (55 kB) 
Formát PDF OZNÁMENIE o určení spracovateľa odborného posudku RIÚS PSK 2014 – 2020PDF (129 kB) 


Archív dokumentov

Publikované: 5. 8. 2021

Aktualizované: 28. 5. 2024