Legislatíva a právne predpisy

Legislatívne predpisy v oblastiach regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia

Najdôležitejšie predpisy upravujúce kompetencie Prešovského samosprávneho kraja v oblastiach regionálneho rozvoja, územného plánovania a životného prostredia.

Všeobecné predpisy

Oblasť regionálneho rozvoja

Oblasť územného plánovania

Oblasť životného prostredia

Cudzinci

Publikované: 6. 12. 2023

Aktualizované: 6. 12. 2023