Kompetencie a činnosť odboru

Odbor strategického rozvoja – kompetencie

Odbor strategického rozvoja Prešovského samosprávneho kraja vykonáva územnú samosprávu v oblastiach:

  • projektového plánovania
  • regionálneho rozvoja
  • územného plánovania
  • životného prostredia 

Kompetencie a činnosti

V rámci svojich kompetencií vykonáva odbor regionálneho rozvoja tieto činnosti:

Publikované: 10. 1. 2023

Aktualizované: 27. 5. 2024