Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK

Textová časť

Grafická časť

Záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK (PDF, 783 kB)

Publikované: 16. 1. 2024

Aktualizované: 16. 1. 2024