Porady riaditeľov

Zápisnice z pracovných porád riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Rok 2024

Rok 2023

Prezentácie

Prezentácie

Rok 2022

Prezentácie

Rok 2021

Prezentácie

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Publikované: 14. 11. 2022

Aktualizované: 17. 4. 2024