Kompetencie a činnosť

Odbor IKT PSK – kompetencie 

Odbor informačno-komunikačných technológií (IKT) Prešovského samosprávneho kraja koordinuje výkon územnej samosprávy v oblasti IKT, vznikol 1. februára 2019. 

Zabezpečuje oblasti:

  • prevádzky informačných technológií,
  • správy informačných systémov.

Náplň kompetencií a činností odboru IKT vyplýva z legislatívneho rámca viacerých zákonov a právnych predpisov.

Publikované: 6. 3. 2023

Aktualizované: 13. 9. 2023