Dokumenty odboru

Dokumenty odboru financií

Rozpočet PSK a Záverečný účet PSK

Výročné správy PSK

Odkaz na prehľad všetkých výročných správ PSK 

Ročné závierky PSK

  • Ročné závierky PSK – zverejnené ročné účtovné závierky Úradu PSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a subjektov, v ktorých má PSK podielové vlastníctvo alebo je spoluzakladateľom.

Archívne dokumenty a materiály

Publikované: 6. 4. 2022

Aktualizované: 13. 9. 2023