SÚC PSK - Dispečing

Dispečing Správy a údržby ciest PSK

Informácie o zjazdnosti ciest získate na dispečingu pre danú oblasť. Aktuálne kontakty si môžete overiť na stránke SÚC – Centrálny dispenčing zimnej údržby ciest PSK

Dispečing – Krajská zložka SÚCPSK – Jesenná 14, 080 05 Prešov – 051/ 77 21 476 – dispecing@sucpsk.sk

Dispečing – Bardejov – Štefánikova 789, 085 01 Bardejov – 054/ 78 80 416, 0918 741 834

Dispečing – Humenné – Mierová 5139, 066 01 Humenné – 057 77 20 231, 0915 850 500

Dispečing – Poprad – Kukučínova 20, 058 01 Poprad – 052/ 77 22 400, 78 70 221, 0915 980 450

Dispečing – Prešov – Jesenná 14, 080 05 Prešov – 051/ 77 64 725, 0915 879 952

Dispečing – Stará Ľubovňa – Levočská 25, 064 01 Stará Ľubovňa – 052/ 78 49 426,  0915 863 841

Dispečing – Svidník – Sov.hrdinov 410, 089 01 Svidník – 054/ 78 80 318, 0915 881 648

Dispečing – Vranov nad Topľou – Čemernianska 1031, 093 01 – 057/ 75 61 223, 0905 942 714

Publikované: 14. 3. 2019

Aktualizované: 4. 12. 2023