Zmeny cestovných poriadkov

Informácia o zmene systému evidencie, posudzovania a schvaľovania zmien cestovných poriadkov prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy

Prešovský samosprávny kraj, z pozície objednávateľa služieb prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy v súlade so Zmluvami o službách v verejnom záujme na roky 2009 – 2018 v znení neskorších zmien a doplnkov s dopravcami SAD Prešov, a. s., SAD Humenné, a. s., SAD Poprad, a. s. a BUS Karpaty spol. s r. o. Stará Ľubovňa a z postavenia dopravného správneho orgánu podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, informuje o zmene systému evidencie, posudzovania a schvaľovania zmien cestovných poriadkov a to  s účinnosťou od 1. júla 2022.

Za účelom kategorizácie jednotlivých zmien cestovných poriadkov, zefektívnenia procesov pri posudzovaní a schvaľovaní zmien cestovných poriadkov, harmonizácie termínov, eliminácie chybovosti, zabezpečenia priebežných, komplexných a transparentných informácií, zjednodušenia koordinácie dopravných služieb na území východného Slovenska, ako aj centrálnej evidencie údajov o požiadavkách a zmenách cestovných poriadkov

Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj vydávajú spoločnú

Metodika, ktorá tvorí prílohu tejto informácie, v záverečnej časti popisuje základné princípy elektronického systému Centrálnej evidencie požiadaviek na zmeny cestovných poriadkov.

Zároveň informujeme o možnosti pre cestujúcich pripomienkovať cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy vyplnením online formulára:

Formulár žiadosti o zmenu CP pre cestujúcich

Online Formulár žiadosti o zmenu cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy

Publikované: 3. 6. 2022

Aktualizované: 13. 3. 2023