Prímestská autobusová doprava

Autobusová doprava

V Prešovskom samosprávnom kraji zabezpečujú na základe Zmluvy o službách vo verejnom záujme prímestskú autobusovú dopravu 4. zmluvní dopravcovia a to:

Tarifné podmienky v prímestskej autobusovej doprave

Cestovné poriadky vnútroštátnej autobusovej dopravy v PSK

V zmysle zákona 56/2012 Z. z. o cestnej doprave odbor dopravy PSK schvaľuje cestovné poriadky a ich zmeny pre vnútroštátne prímestské a diaľkové linky Prešovského samosprávneho kraja (len tie, ktoré vychádzajú z územia Prešovského samosprávneho kraja).

Cestovné poriadky jednotlivých dopravcov:

Publikované: 24. 1. 2023

Aktualizované: 13. 3. 2023