Autobusová doprava

Platné cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy zmluvných dopravcov Prešovského samosprávneho kraja platné od 11. 12. 2022 na obdobie 2022/2023:

Tarifné podmienky

Cestovné poriadky (autobusy) – vyhľadávanie autobusového spojenia v rámci Slovenskej republiky (SR)

Legislatíva schvaľovania cestovných poriadky

Proces schvaľovania cestovných poriadkov a ich zmien pre vnútroštátne prímestské a diaľkové linky Prešovského kraja (aj tie, ktoré vychádzajú z územia Prešovského kraja) je určený podľa § 15 ods. 3 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Žiadosť o schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny je možné poslať:

Lehota na vybavenie nie je právne určená.  Na toto konanie sa podľa § 50 ods. 4 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní).

Za podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny sú účtované poplatky v zmysle zákona o správnom konaní a sadzobníka.

Publikované: 24. 7. 2020

Aktualizované: 13. 3. 2023