Lekárne - prevádzkový čas

Schvaľovanie prevádzkového času lekárne

Služba umožňuje prevádzkovateľovi lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok na území Prešovského kraja elektronicky požiadať o schválenie prevádzkového času.

Prešovský samosprávny kraj v zmysle ods. 1c) §135 zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene doplnení niektorých zákonov schvaľuje prevádzkové hodiny verejným lekárňam, pobočkám verejných lekárni a výdajniam zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok.

Načítavanie obsahu…

 

Publikované: 19. 10. 2017

Aktualizované: 10. 1. 2024