Pohotovosť - lekárne

Informovanie o pohotovostných službách v lekárňach

Zverejnenie informácií o pohotovostných službách lekární (lekárenskej pohotovostnej službe - LPS) na území Prešovského kraja.

Prešovský samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy organizuje poskytovanie pohotovostných služieb vo verejných lekárňach na území Prešovského kraja. 

Služba umožňuje občanovi nájsť otvorené pohotovosti lekární v okolí v rámci Prešovského kraja. 

Aktuálna pohotovostná lekáreň vo Vašom okrese

Načítavanie obsahu…

Samosprávny kraj zároveň určuje tzv. lekárenskú pohotovostnú službu, počas ktorej vybrané lekárne majú otvorené aj mimo štandardných prevádzkových časov.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v zmysle platnej legislatívy organizuje poskytovanie pohotovostných služieb vo verejných lekárňach na území Prešovského kraja. 

Služba umožňuje občanovi nájsť otvorené pohotovosti lekární v okolí v rámci Prešovského kraja. 

Aktuálna pohotovostná lekáreň vo Vašom okrese

Zvolte si okres, v ktorom hľadáte pohotovostnú lekáreň.  

Lehota vybavenia služby

Správne poplatky

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom –  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára – Všeobecné elektronické podanie.

 

Podanie

 

 

 

Publikované: 7. 1. 2019

Aktualizované: 10. 1. 2024