Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Informovanie o lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok

Informácie o lekárňach a výdajňach zdravotníckych pomôcok v Prešovskom kraji. Zoznam a detailné zobrazenie údajov o zariadení vrátane zobrazenia na mape.

Prešovský samosprávny kraj v zmysle ods. 1b) §135 zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene doplnení niektorých zákonov vykonáva štátny dozor (ako prenesený výkon) nad poskytovaním lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok.

 Zoznam lekární a výdajní zdravotných pomôcok v PSK

Načítavanie obsahu…

Publikované: 13. 5. 2019

Aktualizované: 10. 1. 2024