Povolenia činnosti verejnej lekárne

Povoľovanie činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Služba umožňuje elektronicky požiadať o vydanie/ zmenu/ pozastavenie/ zrušenie povolenia na prevádzkovanie lekárne, pobočky alebo výdajne zdravotníckych pomôcok v Prešovskom kraji.

V zmysle §7  zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene doplnení niektorých zákonov ods. 1b) (ďalej len zákon o liekoch) Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) rozhoduje o povolení činnosti verejnej lekárne, výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajní ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok alebo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok. PSK, odbor zdravotníctva zasiela právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia, pozastavení činnosti, zrušení povolenia a oznámenie o zmenách Národnému centru zdravotníckych informácií, ktoré ich zverejní na svojom webovom sídle.

Načítavanie obsahu…
Načítavanie obsahu…

Publikované: 7. 1. 2019

Aktualizované: 10. 1. 2024