Výzva Participatívny rozpočet 2023 - SMS hlasovanie

Hlasujte a vyhrajte

Participatívny rozpočet 2023 - Výzva - SMS hlasovanie 0902 025 502 - Termín hlasovania 26.4.-10.5.2023rozpočet PSK - 1.4.do 15.4.2022

Výber úspešných projektov je na Vás!  

Výzva Participatívny rozpočet sa v kraji spustil už druhýkrát.

Jej cieľom je podporiť projekty organizácií, združení či cirkví na území PSK, ktoré sú zamerané na inováciu jestvujúcej alebo vytvorenie novej verejnej služby vo verejnom priestore. A taktiež na revitalizáciu týchto priestorov či ich komunitnú infraštruktúru.

Výzva umožňuje rozhodovať o rozdelení časti verejných zdrojov aj obyvateľom Prešovského kraja. Celkovo sa prerozdelí 260 000 eur.

Hlasovanie 2. ročníka Výzvy Participatívny rozpočet PSK – ukončené

Hlasovanie o jednotlivých projektoch bolo spustené v termíne od 26. apríla 2023 (streda) do 10. mája 2023 – vrátane (streda) formou SMS (1 SMS = 1 hlas).

Podporujeme dva projekty z okresov

Podporené budú 2 projekty s najvyšším počtom získaných SMS hlasov v rámci jednotlivých okresov PSK a to v plnej výške požadovanej dotácie.

PSK si v prípade nerozdelenia finančných prostriedkov vyhradzuje právo tieto finančné prostriedky poskytnúť žiadateľovi, ktorého projekt sa podľa najvyššieho počtu získaných SMS hlasov umiestnil v poradí na ďalšom mieste v rámci všetkých okresov PSK. V prípade odmietnutia dotácie úspešným žiadateľom pred podpisom zmluvy si PSK zároveň vyhradzuje právo túto dotáciu poskytnúť žiadateľovi, ktorého projekt sa podľa počtu SMS hlasov umiestnil v poradí na ďalšom mieste v rámci daného okresu PSK.

Zoznam víťazných projektov

Zoznam víťazných projektov Výzvy Participatívny rozpočet 2023 (PDF, 274 kB) 

Publikované: 6. 6. 2023

Aktualizované: 6. 6. 2023