Poskytnuté dotácie PSK

Výzva (typ, rok)Trvanie výzvyVyhodnotenie výzvy
Dotácie 2023
Výzva predsedu PSK 202315.2. – 31.03.2023Zoznam podporených projektov Výzvy predsedu 2023 (PDF, 800 kB)
Zoznam nepodporených projektov Výzvy predsedu 2023 (PDF, 317 kB)
Výzva poslancov PSK 202315.2. – 31.03.2023Zoznam podporených projektov Výzvy poslancov 2023 (PDF, 839 kB)
Zoznam nepodporených projektov Výzvy poslancov 2023 (PDF, 364 kB)
Výzva Participatívny rozpočet 
SMS hlasovanie od 26.4. do 10.5.2023
15.2. – 31.03.2023Zoznam víťazných projektov Výzvy Participatívny rozpočet 2023 (PDF, 274 kB)
Dotácie 2022
Výzva predsedu PSK 202210.1. – 28.2.2022Zoznam podporených žiadostí Výzvy predsedu (PDF, 293 kB)
Zoznam nepodporených žiadostí Výzvy predsedu (PDF, 357 kB)
Výzva poslancov PSK 202210.1. – 28.2.2022Zoznam podporených žiadostí Výzvy poslancov – všetky programy (PDF, 1 MB)
Zoznam nepodporených žiadostí Výzvy poslancov (PDF, 336 kB)
Výzva pre región 2022 10.1. – 31.3.2022Zoznam podporených žiadostí Výzvy pre región 2022 (PDF, 427 kB) 
Zoznam nepodporených žiadostí Výzvy pre región 2022 (PDF, 340 kB)  
Výzva Participatívny rozpočet 
SMS hlasovanie od 1.4.do 15.4.2022
10.1. – 28.2.2022Zoznam víťazných projektov Participatívny rozpočet 2022 (PDF, 174 kB
Dotácie 2021
Účelová dotácia 2021 formát PDF Účelová dotácia 2021 (PDF, 164 kB)
Výzva predsedu PSK15. 01. – 28. 02. 2021 Vyhodnotenie výzvy – formát PDF Vyhodnotenie Výzvy predsedu PSK 2021 – všetky programy spolu (podporené) (PDF, 841 kB),
formát PDF  Program 1 Šport – príloha č.1 k uzneseniu (PDF, 360 kB)
formát PDF  Program 2 Kultúra – príloha č.2 k uzneseniu (PDF, 610 kB)
formát PDF  Program 3 Sociálne služby – príloha č.3 k uzneseniu (PDF, 369 kB)
Vyhodnotenie výzvy (nepodporené žiadosti) – formát PDF  Vyhodnotenie Výzvy predsedu PSK 2021 – všetky programy spolu (nepodporené) (PDF, 509 kB)
formát PDF  Program 1 Šport (PDF, 286 kB)
formát PDF  Program 2 Kultúra (PDF, 412 kB)
formát PDF  Program 3 Sociálne služby (PDF, 293 kB)
Výzva Mikroprogram PSK15. 01. – 28. 02. 2021Vyhodnotenie výzvy (schválené na 28. zasadnutí Z PSK dňa 21.6.2021) – formát PDF Vyhodnotenie Výzvy Mikroprogram PSK 2021 – všetky programy spolu (PDF, 1  MB)
formát PDF  Program 1 Šport – príloha č.1 k uzneseniu (PDF, 528 kB)
formát PDF  Program 2 Kultúra – príloha č.2 k uzneseniu (PDF, 738 kB)
formát PDF  Program 3 Sociálne služby – príloha č.3 k uzneseniu (PDF, 325 kB)
Vyhodnotenie výzvy (nepodporené žiadosti) –  formát PDF Vyhodnotenie Výzvy Mikroprogram PSK 2021 – všetky programy spolu (PDF, 110 kB)
formát PDF  Program 1 Šport (PDF, 65 kB)
formát PDF  Program 2 Kultúra (PDF, 74 kB)
formát PDF  Program 3 Sociálne služby (PDF, 59 kB)
Výzva pre región15. 01. – 31. 03. 2021 Vyhodnotenie výzvy (schválené na 28. zasadnutí Z PSK dňa 21.6.2021) – formát PDF Vyhodnotenie Výzvy pre región PSK 2021 – všetky programy spolu (PDF, 181 kB)

formát PDF  Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu (PDF, 180 kB)
formát PDF  Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok (PDF, 190 kB)
formát PDF  Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK (PDF, 194 kB)
formát PDF  Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti (PDF, 184 kB) Vyhodnotenie výzvy (nepodporené žiadosti) –  formát PDF Vyhodnotenie Výzvy pre región PSK 2021 – všetky programy spolu (PDF, 144 kB) formát PDF Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu (PDF, 151 kB)
formát PDF  Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok (PDF, 152 kB)
formát PDF  Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK (PDF, 155 kB)
formát PDF  Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti (PDF, 148 kB)

Dotácie 2020

Výzva predsedu PSK30.06.2020

Vyhodnotenie výzvy – formát PDF Vyhodnotenie Výzvy predsedu PSK na rok 2020 (PDF, 53 kB)
Mapové zobrazenie 

Výzva Mikroprogram PSK31.03.2020

Vyhodnotenie výzvy (schválené na 21. zasadnutí Z PSK dňa 22.6.2020) –
Program 1 Šport –  formát PDF  príloha č.1 k uzneseniu (PDF, 59 kB)
Program 2 Kultúra – formát PDF príloha č.2 k uzneseniu (PDF, 87 kB)
Program 3 Sociálne služby – formát PDF príloha č.3 k uzneseniu (PDF, 47 kB)

Výzva pre región

31.03.2020 (pre Program 2 a Program 3)

30.06.2020 (pre Program 1 a Program 4)

Vyhodnotenie výzvy (schválené na 21. zasadnutí Z PSK dňa 22.6.2020)
Program 2  Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a  národných kultúrnych pamiatok  – formát PDF  uznesenie Z PSK 491/2020 (PDF, 215 kB)formát PDF  príloha k uzneseniu (PDF, 36 kB)

Vyhodnotenie výzvy (schválené na 22. zasadnutí Z PSK dňa 24.8.2020) Program 1  Podpora cyklodopravy a cykloturizmus, 

Program 3 Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK,
Program 4  Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti  –  formát PDF  uznesenie Z PSK 534/2020 (PDF, 407 kB)formát PDF príloha č.1 k uzneseniu (PDF, 75 kB) Mapové zobrazenie 

Dotácie 2019

Výzva predsedu PSK uzávierka podávania žiadostí 31. 08. 2019Vyhodnotenie výzvy – formát PDF Vyhodnotenie Výzvy PREDSEDU PSK na rok 2019 k 10. septembru 2019 (PDF, 77 kB)  
Výzva Zastupiteľstva PSK na rok 2019 uzávierka podávania žiadostí 15. 02. 2019Vyhodnotenie výzvy (schválené na 12. zasadnutí Z PSK dňa 8.4.2019) – formát PDF  Program 1- Šport (PDF, 54 kB)
formát PDF Program 2 – Kultúra (PDF, 66 kB)
formát PDF Program 3 – Sociálne služby (PDF, 49 kB)
Výzva pre región

uzávierka žiadostí – I. kolo do 31.3.2019

uzávierka žiadostí – II. kolo do 30.06.2019

Vyhodnotenie 1. kola výzvy – formát PDF​ uznesenie Z PSK 230/2019 (PDF, 75 kB) , formát PDF príloha k uzneseniu (PDF, 56 kB) 

Vyhodnotenie 2. kola výzvy – formát PDF  uznesenie Z PSK 311/2019 (PDF, 77 kB),  formát PDF  príloha k uzneseniu (PDF, 67 kB)

Dotácie 2018

Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK na rok 2018 27.8.2018 – 21.9.2018 Vyhodnotenie výzvy bolo prerokované na 9. zasadnutí dňa 22.10.2018 – formát PDF Uznesením č. 108/2018 a č. 109/2018 (PDF, 192 kB)
 formát PDF Príloha č. 1 k uzneseniu  č. 108/2018 (PDF, 29 kB) 
 formát PDF Schválené dotácie – Program 2 (Kultúra) a Program 3 (Sociálne služby) PDF (79 kB)
Výzva č. 1 PSK na rok 20185.3.2018 – 13.4.2018Vyhodnotenie výzvy bolo prerokované na 6. zasadnutí dňa 25.6.2018 – formát PDF Uznesenie Z PSK č. 71/2018 (zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK – 25.6.2018) (PDF, 28 kB) 
Vyhodnotenie výzvy podľa programov:
 formát PDF Príloha 1 k uzneseniu – vyhodnotenie ŠPORT (PDF, 86 kB)
formát PDF Príloha 2 k uzneseniu – vyhodnotenie KULTÚRA (PDF, 98 kB) 
 formát PDF Príloha 3 k uzneseniu – vyhodnotenie  SOCIÁLNE SLUŽBY (PDF, 68 kB) 
formát PDF Príloha 4 k uzneseniu – vyhodnotenie  ŠPORT podprogram 1.3 (PDF, 62 kB)
Výzva predsedu PSK (v rámci Výzvy PSK) formát PDF Vyhodnotenie výzvy predsedu PSK(PDF, 67 kB)

Dotácie 2017

Výzva PSK
21.2. – 13. 04. 2017
Vyhodnotenie výzvy podľa programov – formát PDF Uznesenie ZPSK č. 524/2017 (zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK – 19.6.2017) (PDF, 28 kB) 
formát PDF Príloha 1 k uzneseniu – vyhodnotenie ŠPORT (1.1-1.3) (PDF, 58 kB) 
formát PDF Príloha 2 k uzneseniu – vyhodnotenie KULTÚRA (PDF, 75,5 kB)  
formát PDF Príloha 3 k uzneseniu – vyhodnotenie  ŠPORT (1.4) (PDF, 45 kB)

Dotácie 2016

Výzva Zastupiteľstva PSK25.3. – 30. 04. 2016Vyhodnotenie výzvy podľa programov:
Program 1 Šport – vyhodnotenie (PDF, 38 kB)
Progam 2 Kultúra – vyhodnotenie (PDF, 59 kB) 
Program 3 Sociálne služby – vyhodnotenie (PDF, 38 kB)
Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK18.10. – 31. 10. 2016Vyhodnotenie Výzvy č. 2 Zastupiteľstva PSK (PDF, 44 kB)
Výzva predsedu PSK25.3. – 30. 04. 2016Vyhodnotenie Výzvy predsedu PSK (PDF, 57 kB)

Dotácie 2015

Výzva Zastupiteľstva PSK 28.08. – 25.09.2015Vyhodnotenie Výzvy Zastupiteľstva PSK (PDF, 45 kB)

Dotácie 2014

Výzva predsedu PSK23.04. – 13.05.2014Vyhodnotenie Výzvy predsedu PSK (PDF, 37 kB)
Výzva Zastupiteľstva PSK23.04. – 13.05.2014Vyhodnotenie Výzvy Zastupiteľstva PSK (PDF, 88 kB)

Dotácie 2013

Mimoriadna výzva PSK31.7.2013Vyhodnotenie Mimoriadnej výzvy PSK (PDF, 35 kB)

Dotácie 2012

Výzva predsedu PSK14.5.2012 – 30.9.2012 Vyhodnotenie Výzvy predsedu (PDF, 39 kB)
Výzva Zastupiteľstva PSK21.02.2012 – 30.03.2012Vyhodnotenie Výzvy Zastupiteľstva PSK (ZIP, 255 kB)
Poskytnuté dotácie PSK od roku 2012 – výzvy a vyhodnotenie

Zoznam subjektov

Zoznam subjektov, ktorým bola poskytnutá dotácia v zmysle VZN PSK

Publikované: 5. 6. 2023

Aktualizované: 6. 5. 2024