Výzva Participatívny rozpočet 2022 - SMS hlasovanie

Hlasujte a vyhrajte

Výber úspešných projektov je na Vás!  

Výzva Participatívny rozpočet je krajskou novinkou. Jej cieľom je podporiť projekty organizácií, združení či cirkví na území PSK, ktoré sú zamerané na inováciu jestvujúcej alebo vytvorenie novej verejnej služby vo verejnom priestore. A taktiež na revitalizáciu týchto priestorov či ich komunitnú infraštruktúru. Výzva vôbec prvýkrát umožňuje rozhodovať o rozdelení časti verejných zdrojov aj obyvateľom Prešovského kraja. Celkovo sa prerozdelí 130-tisíc eur.

 1. ročníka Výzvy Participatívny rozpočet PSK - 1.4.do 15.4.2022

Vyhodnotenie hlasovania

Zoznam víťazných projektov Participatívny rozpočet 2022 PDF (166 kB)

Spustili sme hlasovanie 1. ročníka Výzvy Participatívny rozpočet PSK

Hlasovanie o jednotlivých projektoch prebieha od 1. apríla 2022 do 15. apríla 2022, a to formou SMS (1 SMS = 1 hlas).

Hlasujúci zasiela SMS v tvare:

označenie projektu  PSKx (Príklad: PSK1) na číslo 0902 025 502.

Označenie projektu je uvedené v tabuľke zoznamu projektov.

Z jedného mobilného telefónneho čísla je možné hlasovať iba za jeden projekt. Za jeden projekt sa dá hlasovať iba jedenkrát (1 SMS = 1 projekt).  Spätná SMS o potvrdení hlasovania za daný projekt je bezplatná.

Po ukončení hlasovania sa zverejní zoznam žiadateľov podľa jednotlivých okresov Prešovského samosprávneho kraja s počtom SMS hlasov na webovom sídle PSK.

Podporené budú projekty s najvyšším počtom získaných SMS hlasov v rámci jednotlivých okresov PSK, a to v plnej výške požadovanej dotácie. PSK si v prípade nerozdelenia finančných prostriedkov vyhradzuje právo tieto finančné prostriedky poskytnúť žiadateľovi, ktorého projekt sa podľa najvyššieho počtu získaných SMS hlasov umiestnil v poradí na ďalšom mieste v rámci všetkých okresov PSK. V prípade odmietnutia dotácie úspešným žiadateľom pred podpisom zmluvy si PSK zároveň vyhradzuje právo túto dotáciu poskytnúť žiadateľovi, ktorého projekt sa podľa počtu SMS hlasov umiestnil v poradí na ďalšom mieste v rámci daného okresu PSK.

Ceny 

Každý hlasujúci bude zaradený do žrebovania o ceny, ktoré do súťaže venovali kultúrne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Spomedzi všetkých hlasujúcich budú vyžrebovaní traja výhercovia. Odovzdanie cien prebehne po vyhlásení výsledkov SMS hlasovania.

Ceny pre výhercov:

  • voľná vstupenka pre dve osoby do Ľubovnianskeho múzea – hrad v Starej Ľubovni na rok 2022,
  • voľná vstupenka pre dve osoby do Múzea v Kežmarku na rok 2022,
  • voľná vstupenka pre dve osoby na predstavenie z produkcie Divadla Jonáša Záborského okrem premiér na rok 2022

Informácie k výzve

 Zoznam projektov

Zoznam projektov Participatívny rozpočet 2022 na stiahnutie (PDF, 172 kB)

Označenie projektu

Žiadateľ

Názov akcie (popis projektu)

Územie finančnej alokácie príspevku

Územie finančnej alokácie príspevku – okres

Konečné výsledky hlasovania

PSK1

Druhá šanca Bardejov

Pomoc zvieratkám v Bardejove a okolí zriadením mobilného kontaktného miesta

Bardejov

Okres Bardejov

937

PSK2

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia

Výmena okien Pastoračného centra pre Rómov

Bardejov

Okres Bardejov

2114

PSK3

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné – Pod Sokolejom

Zariadenie pre pastoráciu rodín  (Zariadenie pre pastoráciu rodín – vybavenie areálu oddychovými zónami)

Humenné

Okres Humenné

9

PSK4

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Pastoračné a kultúrno- spoločenské centrum Stráne pod Tatrami – rekonštrukcia (Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského centra Stráne pod Tatrami)

Stráne pod Tatrami

Okres Kežmarok

1001

PSK5

SRRZ – RZ pri Materskej škole

Rekonštrukcia detského ihriska pri Materskej škôlke v Spišskej Starej Vsi

Spišská Stará Ves

Okres Kežmarok

967

PSK6

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levoča

Dodávka a montáž ozvučenia Baziliky na Mariánskej hore v Levoči

Levoča

Okres Levoča

44

PSK7

Neandertal

OPEN AIR MINIMÚZEUM TRAVERTÍNOV SLOVENSKA V GÁNOVCIACH – I. ETAPA    (Vybudovať Open air minimúzeum travertínov Slovenska v Gánovciach – I. etapa)

Gánovce

Okres Poprad

217

PSK8

Nosičský dom – múzeum vysokohorských nosičov

Rozšírenie a rekonštrukcia priestorov nosičského múzea.

Vysoké Tatry

Okres Poprad

177

PSK9

Etudy Média Art

Vybudovanie ozvučovacieho audio systému v divadle Etudy

Kendice

Okres Prešov

372

PSK10

Prešovská gotika

Kalvária miesto odpočinku a premeny.(Revitalizácia kultúrnej národnej pamiatky Kalvária Prešov)

Prešov

Okres Prešov

1272

PSK11

Rímskokatolícka farnosť Narodenia
sv. Jána Krstiteľa, Kokošovce

Rekonštrukcia chodníka a vstupu do Kostola Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Kokošovciach

Kokošovce

Okres Prešov

1318

PSK12

Rímskokatolícka farnosť sv. Alojza Gonzágu,
Podhorany

Rekonštrukcia svätyne Kostola sv. Alojza Gonzágu v Podhoranoch

Podhorany

Okres Prešov

1317

PSK13

NOVÝ FILM

Usporiadanie hradných kultúrnych nocí v regióne Šariša

Prešov

Okres Prešov

305

PSK14

Trojlístok, n. o.

Zriadenie novej služby v komunite – ambulantné pracovisko poradenstva pre starších ľudí

Prešov

Okres Prešov

2

PSK15

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Milpoš

Oprava fasády na gréckokatolíckom chráme sv. Petra a Pavla v Milpoši

Milpoš

Okres Sabinov

1457

PSK16

HRADISKO LIPANY

Vytvorenie edukačno-náučného chodníka zameraného na faunu a flóru Slovenska

Lipany

Okres Sabinov

721

PSK17

Rímskokatolícka farnosť Božieho
milosrdenstva, Snina

Družba žije

(Rekonštrukcia priestorov komplexu Farnosti Božieho milosrdenstva

Snina

Okres Snina

91

PSK18

Rímskokatolícka farnosť sv. Anny,
Turany nad Ondavou

Zateplenie fasády farskej budovy v obci Turany nad Ondavou

Turany nad Ondavou

Okres Stropkov

152

PSK19

Občianske združenie Mladý Svidníčan

Revitalizácia športového areálu vo Svidníku

Svidník

Okres Svidník

416

PSK20

Občianske Združenie 09414

Revitalizácie Stankovskej ulice v obci Sečovská Polianka

Vranov nad Topľou

Okres Vranov nad Topľou

109

Publikované: 24. 6. 2022

Aktualizované: 15. 5. 2023