Popis k mape

Územia udržateľného mestského rozvoja a strategicko-plánovacie regióny

Na mape je zobrazené priestorové rozloženie strategicko-plánovacích regiónov (SPR) území udržateľného mestského rozvoja (UMR) v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK).

Mapu spracoval – Mário Popper, Inštitút rozvoja PSK, 2020

Zdroj podkladových máp: ÚGKK, 2020

Legenda

Legenda sa nachádza pod mapou:

  • hrubá červená čiara – hranica subregiónov
  • hrubá čierna čiara – hranica kraja
  • tenká čierna čiara – hranica okresu
  • červená šípka (ukazovateľ) – jadrové mesto UMR

Popis mapy

Zobrazenie zo západu na východ 

Mapa (modré zafarbenie) Prešovského samosprávneho kraja (od okresu Poprad po okres Snina) je rozdelená na tri strategicko-plánovacie regióny (SPR), ktoré sú od seba oddelené hranicou subregiónov (červenou čiarou). 

Západná časť Prešovského kraja – strategicko-plánovací Región Spiš a v jeho južnej časti  jadrové mesto (UMR) Poprad, v centrálnej časti Prešovského kraja sa nachádza – strategicko-plánovací Región Šariš a v južnej časti regiónu jadrové mesto (UMR) Prešov, vo východnej časti PSK je strategicko-plánovací región Horný Zemplín a v južnej časti regiónu jadrové mesto (UMR) Humenné.

Ďalšie vyobrazené okresy regiónov:

  • región Spiš má 4 okresy – na severe  je okres Stará Ľubovňa, v strede okres Kežmarok, v južnej časti okresy Poprad a Levoča
  • región Šariš má 4 okresy – v západnej časti regiónu je okres Sabinov, na severe okres Bardejov, východne okres Svidník a v južnej časti regiónu je okres Prešov
  • Horný Zemplín 5 okresov – v severnej časti regiónu sú  okresy Stropkov a Medzilaborce, v južnej časti regiónu sa nachádzajú okresy  Vranov nad Topľou, Humenné, Snina

Publikované: 4. 12. 2023

Aktualizované: 4. 12. 2023