Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór Prešovského samosprávneho kraja

Dňa 13. júna 2022 na 38. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva PSK bol  v súlade § 19 so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC, a schváleným Organizačným poriadkom Prešovského samosprávneho kraja zvolený do funkcie hlavného kontrolóra PSK PhDr. Marcel Novotný.

Doterajší hlavní kontrolóri PSK

Príjem hlavného kontrolóra

Príjem hlavného kontrolóra v zmysle osobitných predpisov činní 70% z príjmu predsedu PSK, t. j. 4 849,94 eur. 

Prípadné zmeny budú zaznamenané.

Publikované: 7. 4. 2022

Aktualizované: 10. 1. 2024