Spišský Jeruzalem 2016

Terra Incognita – Spišský Jeruzalem 2016

Projekt je financovaný z programu Terra Incognita – Kraj nespoznaný.

Základné údaje projektu

  • Názov projektu: Spišský Jeruzalem 2016
  • Žiadateľ: Prešovský samosprávny kraj
  • Doba realizácie: 20. – 22. 5. 2016
  • Financovanie FPÚ: 1500 €
  • Spolufinancovanie PSK: 80 €
  • Požadovaná čiastka z FPÚ: 12 000 €

Krátky opis projektu

Územie Spiša leží v dvoch krajoch KSK a PSK, ich spolupráca je nevyhnutná. Zhodli sa na tom aj predsedovia Košického a Prešovského samosprávneho kraja a podpísali zmluvu o vzniku združenia na realizáciu projektu Spišský Jeruzalem. PSK, k tomuto trvalo udržateľnému podujatiu prispieva hlavne kultúrnym programom, kde sa prezentujú profesionálni aj amatérski umelci . Ich program je zameraný na duchovné hodnoty viažuce sa k danému prostrediu. Záleží nám na tom aby podujatie Spišský Jeruzalem bol trvalo udržateľným podujatím s bohatým kultúrno – duchovným zameraním pre domácich aj zahraničných návštevníkov.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je využiť regionálnu zaujímavosť na rozvoj spoločného kultúrneho dedičstva.

Časový harmonogram aktivít projektu

Časový harmonogram – január – jún 2016:

  • január 2016 – začatie príprav podujatia Spišský Jeruzalem 2016 – príprava návrhov na nosné programy, sprievodné programy, komunikácia s účinkujúcimi
  • február 2016 – pracovné stretnutie programovej rady – výber programu, zostavenie pracovnej verzie podujatí, ktorá sa až do realizácie podujatia upravuje a koordinuje.

Kultúrno – duchovné podujatie je trojdňové. Prvý deň je zamerané hlavne pre detí a školskú mládež. V popoludňajších hodinách je slávnostné otvorenie podujatia Spišský Jeruzalem za účasti čelných predstaviteľov KSK a PSK, zástupcov Rímskokatolíckej cirkvi Biskupstva Spišské Podhradie, zástupcov Mesta Spišské Podhradie a ďalších významných hostí.

Po podujatí programová rada vyhodnotí priebeh uplynulého ročníka, zhodnotí klady a nedostatky, ktoré sa vyskytli počas festivalu, aby sa v nasledujúcich ročníkoch neopakovali. Propagácia podujatia je realizovaná prostredníctvom regionálnych TV, rádia a plagátovou formou.

Výstupy projektu

  • Vybudovať trvalé kultúrne aktivity a pomôcť tak rozvoju tunajšiemu turizmu, ktorý je na Spiši významným odvetvím hospodárstva.
  • Ďalším zámerom projektu je oživiť historickú Gotickú cestu a podporiť rozvoj cestovného ruchu a súvisiacich aktivít. Má potenciál stať sa vyhľadávaným bodom na mape náboženskej turistiky, ktorá sa rýchlo rozvíja. V Spišskej Kapitule a v lokalite zvanej Pažica skúmali v roku 2002 odborníci zo SAŽP krajinný ráz regiónu. Objavili pri tom unikátnu koncepciu teritória, ktoré pripomína staroveký Jeruzalem takmer v mierke jedna k jednej. Podobná symbolická krajina sa nikde inde na Slovensku nenachádza.

Ďalšie výstupy

 

Publikované: 14. 5. 2019

Aktualizované: 27. 1. 2023