Participatívna jednotka

Koordinátorky participácie

Koordinátorky participácie sú expertkami v nasledujúcich oblastiach, ktoré sú potrebné pre realizáciu participatívnych procesov:

 • Dizajn participatívnych procesov
 • Pokročilá znalosť participatívnych metód, nástrojov, formátov a techník zapájania verejnosti
 • Dizajn scenárov participatívnych podujatí
 • Facilitácia podujatí
 • Mapovanie aktérov/stakeholderov
 • Dizajn dotazníkových prieskumov
 • Princípy projektovej logiky a fázy projektového cyklu – projektové riadenie participatívnych procesov
 • Krízová komunikácia
 • Monitoring a evaluácia participatívnych procesov
 • Nastavenie kritérií kvality pre verejné obstarávanie dodávateľov participatívnych procesov
 • Spôsoby a metódy komunikácie – komunikácia participatívnych procesov dovnútra úradu aj navonok
 • Digitálne technológie a nové médiá v práci s verejnosťou  – základná znalosť dostupných nástrojov na e-participáciu a znalosť ich uplatniteľnosti pre participatívne procesy.
Erika Činčerová - kliknite pre viac informácií

Ing. Erika Činčerová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
erika.cincerova@psk.sk
tel: 051/7081 564
miestnosť: 305 III. poschodie

Viac informácií o koordinátorke Činčerovej

Janka Durkáčová - kliknite pre viac informácií

Mgr. Jana Durkáčová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
jana.durkacova@psk.sk
tel: 051/7081 549
miestnosť: 305 III. poschodie

Viac informácií o koordinátorke Durkáčovej

Publikované: 29. 12. 2022

Aktualizované: 28. 2. 2024